"Karnawał zaczął swoje panowanie", czyli prasa lokalna o karnawale w przestrzeni przedwojennego Lublina
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Journal of Urban Ethnology (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1429-0618
EISSN
Wydawca
Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
161-178
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
carnival
Lublin
city
local press
pre-war period
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Autorka podejmuje próbę opisu wybranych aspektów związanych z karnawałem w przedwojennym Lublinie w oparciu o dane pochodzące z ówczesnej prasy lokalnej („Express Lubelski i Wołyński”, „Głos Lubelski”, „Kurjer”, „Przegląd Lubelsko Kresowy”, „Ziemia Lubelska”). Artykuł został podzielony na dziewięć części, mających zobrazować różnice społeczno-kulturowe pomiędzy centrum miasta a jego obrzeżami, wskazać na takie zjawiska, jak: dobroczynność, moda, atrakcje miejskie w karnawale oraz przedstawić, w jaki sposób charakter pierwszych tygodni roku wpływał na sferę ekonomiczną miasta w wymiarze codzienności: 1) Do rana w rytmie doborowego jazzu – karnawał w centrum miasta; 2) Zamiast bytności na balu – dobroczynność karnawałowa; 3) Nowa suknia obmyślona z modniarką – moda w karnawale; 4) Rewia, ślizgawka i tombola – miejskie atrakcje karnawałowe; 5) Porządnie pobity na własnem weselu – karnawał na przedmieściach; 6) Orkiestra smyczkowa balowa dobrze zgrana – karnawał w usługach; 7) Polecamy pączki na świeżem maśle – karnawał w handlu; 8) Śledź tańczący shimmy – zakończenie karnawału; 9) Nie czas dziś na zabawy – karnawał w ciszy i refleksji
Inne
System-identifier
PX-5c49a892d5de3a0a19d4655f