Hydrodynamiczne uwarunkowania krążenia wód termalnych i leczniczych w utworach cenomanu niecki miechowskiej i środkowej części zapadliska przedkarpackiego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2018
Główny język publikacji
polski
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
110
Numer tomu
Seria wydawnicza
Studia, Rozprawy i Monografie
Numer w serii wydawniczej
208
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Miejsce wydania
Kraków
ISBN
9788362922871
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
14,17
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:885455