The assumptions an algorithm for image analysis for the assay fronds growth of common duckweed (Lemna min or L.)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Drewna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1898-5912
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
97
Strony od-do
122-126
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0
Inne
System-identifier
75456