Implementacja dyrektywy INSPIRE a prawo do informacji o środowisku i jego ochronie.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Książka
Tytuł książki
Prawa człowieka a ochrona środowiska : wspólne wartości i wyzwania / pod red. Bożeny Gronowskiej [et al.].
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-933493-4-0
Wydawca
Katedra Praw Człowieka. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Implementacja dyrektywy INSPIRE a prawo do informacji o środowisku i jego ochronie.
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
183-208
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.46
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000099429