A Proposition for Improving the Design of Motor Windings for Low-Pressure Environment
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC)
Data publikacji
2018
ISBN
9781538630471
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
A Proposition for Improving the Design of Motor Windings for Low-Pressure Environment
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
424-429
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,38
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
finite element analysis
permanent magnet machines
synchronous machines
permanent magnets
machine housing
thermal properties
permanent magnet synchronous machine
thermal field
reluctance synchronous machine
electromagnetic-fluid-thermal model
Magnetic flux
Rotors
Stator windings
Soft magnetic materials
Saturation magnetization
Magnetic cores
Fluid dynamics
Permanent magnet machines
Synchro-reluctant machine
High Temperature
Thermal analysis
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ITEC 2018
Nazwa konferencji
2018 IEEE Transportation and Electrification Conference and Expo (ITEC)
Początek konferencji
2018-06-13
Koniec konferencji
2018-06-15
Lokalizacja konferencji
Long Beach, California
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper describes a 3D analysis of the thermal field in a permanent magnet synchronous machine and a reluctance synchronous machine enabling work at high internal temperature (HT° machine). The 3D coupled electromagnetic-luid-thermal model of projected machine is created to obtain the distribution of thermal field and air flow and to calculate the average temperature of the most sensitive parts such as coils and permanent magnets. The influence of the surface state of the machine housing on its heating is examined. The points of the highest temperature inside analyzed machine are localized too. The comparison of thermal properties and the possibility of working at high temperatures for both types of machines was carried out.
Cechy publikacji
discipline:Elektronika
discipline:Elektrotechnika
discipline:Energetyka
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Electronics
discipline:Electrical engineering
discipline:Energetics
discipline:Computer science – field of technical sciences
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:899400
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych