Bałtycka baza masowa sp. z o.o. jako ogniwow łańcuchach dostaw. Studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Książka
Tytuł książki
Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-61161-02-8
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Bałtycka baza masowa sp. z o.o. jako ogniwow łańcuchach dostaw. Studium przypadku
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
75-98
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
supply chain
terminal
seaport
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
UOG6fb2fb5374134827b34c01c87e863bf4