Charakterystyka wybranych fizycznych i chemicznych właściwości gleb pobagiennych wytworzonych na węglanowych osadach limnicznych w sąsiedztwie jeziora Dubie (woj. zachodniopomorskie)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Soil Science Annual
ISSN
2300-4967
EISSN
2300-4975
Wydawca
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
24-31
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
post-bog soils
chemical properties
physical properties
outcropped carbonate deposits
polski
gleby pobagienne
właściwości chemiczne
właściwości fizyczne
osady wapienne
Streszczenia
Język
polski
Treść
Gleby pobagienne wytworzone na węglanowych osadach limnicznych są ściśle związane z krajobrazem młodoglacjalnym i występowaniem jezior polodowcowych w rejonie Polski północnej. Badania przeprowadzone zostały w latach 2009–2012, objęto nimi obszar występowania gleb pobagiennych w pobliżu Jeziora Dubie (Równina Drawska) częściwo użytkowany jako pole orne. Celem pracy była charakterystyka wybranych właściwości fizycznych i chemicznych gleb pobagiennych wytworzonych nalimnicznych osadach wapiennych w pobliżu jeziora Dubie. Gleby analizowanego obszaru wytworzyły się na osadach kredy jeziornej oraz gytii wapiennej i należą do typu czarnych ziem i gleb murszastych. Zawartość materii organicznej poziomów powierzchniowych wahała się od 5,0 do 14,2%, zawartość CaCO3 od 27,2 do 55,2%, przy czym największą zawartością węglanów charakteryzowały się gleby objęte uprawą płużną. Gleby tego obszaru charakteryzowały się wąskim stosunkiem C:N, niską zawartością ogólnych form P oraz wysoką zawartością Ca. Gęstość właściwa poziomów powierzchniowych badanych gleb wynosiła od 2,49 do 2,58 Mg⋅m–3, objętościowa od 0,45 do 1,21 Mg⋅m–3. Stwierdzono także wysoką porowatość badanych utworów dochodzącą do 0,826 m3⋅m–3 w poziomach powierzchniowych i do 0,700 m3⋅m–3 w osadach limnicznych.
Inne
System-identifier
PANEL-1019048
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych