Kto i w jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część II. Wyniki ogólnopolskiego badania.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Psychologii (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Psychiatria (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1732-9841
EISSN
1733-4594
Wydawca
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
90-100
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Słowa kluczowe
en
psychotherapists
psychotherapy
Poland
professional practice
theoretical orientation
nationwide survey
Streszczenia
Język
pl
Treść
Część pierwsza artykułu informowała o stanie badań dotyczących polskich psychoterapeutów. Niniejsza część druga artykułu przedstawia wyniki przeprowadzonego w 2012 r. ogólnopolskiego badania, którego celem było rozpoznanie, jak aktualnie wygląda praktyka psychoterapii w Polsce. Łącznie 1196 osób deklarujących prowadzenie psychoterapii wypełniło ankietę w wersji elektronicznej lub papierowej, zawierającą pytania o wykształcenie, przebyte szkolenia, doświadczenie i sposób pracy terapeutycznej. Uzyskane wyniki zostały porównane do danych z innych krajów. Zaobserwowano, że (1) psychoterapią w Polsce zajmują się w przeważającej mierze kobiety (80%); (2) prawie wszyscy terapeuci mają wykształcenie wyższe, w tym 75,2% ukończyło psychologię; (3) terapeuci odbyli intensywne szkolenia (średnia liczba godzin szkolenia to 942) i mają średnio 9,8 lat doświadczenia; (4) ponad połowa z nich nie posiada żadnego certyfikatu; (5) 54% terapeutów pracuje w sposób eklektyczny lub integracyjny, jednocześnie 48,6% terapeutów uznaje podejście psychodynamiczne lub psychoanalityczne za główne; (6) najczęściej stosowaną formą pracy jest terapia indywidualna prowadzona w praktyce prywatnej; (7) większość terapeutów leczy osoby dorosłe, przejawiające zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości. Wyniki pokazują, że psychoterapia w Polsce jest dobrze rozwinięta, a jej praktyka pod wieloma względami przypomina praktykę w krajach zachodnich.
Cechy publikacji
Medycyna
Medicine
discipline:Psychologia
discipline:Psychology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:839528