Osobowe nomina masculina z formantem słowotwórczym -ant (-ent) w języku białoruskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
ACTA ALBARUTHENICA (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1898-8091
EISSN
Wydawca
Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
193 - 200
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,61
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
The article is devoted to personal nouns with the suffix -ant (-ent) in Belarusian. The lexical and semantic analysis of the studied group of words showed that they belong to the literary variety of the language; however, numerous nouns represent rare vocabulary, sometimes stylistically marked. The overwhelming majority of names designates active agents, less often – passive agents, and least frequently – owners. In addition, nomina masculina with the suffix -ant (-ent) belong to attributive names defining people on the basis of their character traits, tendencies, and often vices. The studied lexis includes archaic or colloquial derivatives. Among specialist words, there were examples representing such fields as law and judiciary, economics and trade, religion and art, as well as education and science.
Inne
System-identifier
PX-5c5aa7b5d5deea6c176d4312