Badania podatności do przeróbki plastycznej niskoołowiowych mosiądzów armaturowych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Hutnik - Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
2449-9897
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
9
Strony od-do
292-296
Numer tomu
85
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,30
Słowa kluczowe
polski
mosiądz
armatura wodna
przeróbka plastyczna
próba ściskania
skrawalność
angielski
brass
fittings
metal working
compression test
machinability
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania mosiądzów o zmodyfikowanym składzie chemicznym przeznaczonych na odkuwki elementów armatury. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany naprężenia uplastyczniającego. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 650ºC-750ºC wartość naprężenia uplastyczniającego dla stopów normowanych CW617N i CW612N jest znacznie wyższa niż dla stopów doświadczalnych.
Język
angielski
Treść
This paper presents the results compression tests ofbrass with modified chemical compasilion designed for forged ofjinings. The effect of the chemical composition and compression temperature on the changes of flow stress was investigated The changes of microstructure due to plastic deformation were also analyzed. It was found that in the temperature range 650ºC-750ºC value of flow stress for normalized alloys is much higher than for experimental alloys.
Cechy publikacji
Metalurgia
Metallurgy
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Machinery construction and operation
discipline:Materials science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:890195
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych