System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
223 (9)
Strony od-do
28-32
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.70
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
dynamiczna informacja pasażerska; tablice elektroniczne; komunikacja miejska
en
dynamic passenger information; electronic boards; public transport
Streszczenia
Język
pl
Treść
Podróżujący komunikacją publiczną, w tym także miejską, potrzebują szybkiej i rzetelnej informacji pasażerskiej. Zastępowanie prostej i niepełne informacji pasażerskiej opartej na sztywnych założeniach, przekazywanej głównie za pomocą tablic i drukowanych rozkładów jazdy, nowoczesnymi, dynamicznymi, adaptacyjnymi, ale i zarazem skomplikowanymi, systemami wykorzystującymi urządzenia audiowizualne stało się powszechnym trendem. W artykule przedstawiono charakterystykę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej, oddanego do użytkowania w 2014 r. Omówiono główne potrzeby wprowadzenia SDIP oraz dokonano analizy złożoności i funkcjonalności systemu, a także oceniono jego zasadność.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Ekonomia
discipline:Transport
discipline:Economics
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:880605