FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as a tool for unifloral honey authentication. The case study of rape honey
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
FOOD CONTROL (40pkt w roku publikacji)
ISSN
0956-7135
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
33-40
Numer tomu
84
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
Chemometrics
FTIR-ATR spectroscopy
Rape honey
Rape pollen
Streszczenia
Język
en
Treść
In recent years, there has been growing interest in verifying the floral origin of unifloral honeys, as a very interesting natural remedy. Fourier Infrared Spectroscopy (FTIR) is more and more frequently used in honey identification and their quality control. The aim of this study was to develop procedures allowing for authentication of rape (Brassica) honey by chemometrics and spectroscopy. The FTIR-ATR spectrum of rape pollen was used as a reference to determine the rape pollen content within the investigate rape honey samples. The higher percentage of rape pollen contained the rape honey, the more similarities were observed between the respective spectra of these two samples, while the spectra of other honey types differed significantly. Discriminant analysis demonstrated, that the absorbance values at 1540 cm−1, 1650 cm−1, 1740 cm−1 were the parameters unambiguously identifying rape honey. According to the Classification Tree Analysis, peaks at 1000–1200 cm−1, 1650 cm−1, 1740 cm−1 wavenumbers were significant with threshold absorbance values 0.70787, 0.11467 and 0.3605, respectively. The FTIR-ATR spectroscopy technique supplemented by chemometrics allow for quick identification of rape honey.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
428/2018
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych