Distinguishing Ewing sarcoma and osteomyelitis using FTIR spectroscopy
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
SCIENTIFIC REPORTS (40pkt w roku publikacji)
ISSN
2045-2322
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
15081
Numer tomu
8
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
en
TRANSFORM INFRARED-SPECTROSCOPY
LIPID-PEROXIDATION
CERVICAL CELLS
TISSUE SAMPLES
BREAST-CANCER
CHEMOTHERAPY
MICROSCOPY
PARAFFIN
BIOPSIES
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The differential diagnosis of Ewing sarcoma and osteomyelitis can be challenging and can lead to delays in treatment with possibly devastating results. In this retrospective, small-cohort study we demonstrate, that the Fourier Transformed Infrared (FTIR) spectra of osteomyelitis bone tissue can be differentiated from Ewing sarcoma and normal bone tissue sampled outside tumour area. Significant differences in osteomyelitis samples can be seen in lipid and protein composition. Supervised learning using a quadratic discriminant analysis classifier was able to differentiate the osteomyelitis samples with high accuracy. FTIR spectroscopy, alongside routine radiological and histopathological methods, may offer an additional tool for the differential diagnosis of osteomyelitis and ES.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
30539/2018
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych