Wpływ promieniowania rentgenowskiego i procesu starzenia polietylenu UHMWPE na zużycie tribologiczne endoprotez stawu biodrowego
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Książka
Tytuł książki
Prace XLVI Szkoły Inżynierii Materiałowej
Data publikacji
2018
ISBN
9788365955142
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ promieniowania rentgenowskiego i procesu starzenia polietylenu UHMWPE na zużycie tribologiczne endoprotez stawu biodrowego
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
147-150
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
UHMWPE
promieniowanie rentgenowskie
przyspieszone starzenie
endoproteza stawu biodrowego
en
UHMWPE
X -rays
accelerated aging
hip endoprosthesis
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SIM 2018
Nazwa konferencji
XLVI Szkoła Inżynierii Materiałowej
Początek konferencji
2018-09-25
Koniec konferencji
2018-09-28
Lokalizacja konferencji
Kraków - Rytro
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Trwałość eksploatacyjna endoprotez stawu biodrowego zależna jest między innymi od intensywności procesów zużywania się powierzchni trących elementów połączenia kinematycznego (głowa - panewka). W pracy przeprowadzono standardowe badania polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), materiału powszechnie stosowanego na wkładki panewek endoprotez stawu biodrowego. Wykonano proces przyspieszonego starzenia oraz napromieniowania rentgenowskiego materiału polimerowego w cel u zasymulowania zmian właściwości fizycznych i chemicznych, jakie zachodzą w UHMWPE w okresie 10 latach po procesie implantacji. Badania prowadzone były w środowisku roztworu wodnego surowicy bydlęcej, w temperaturze 37°C.
Język
en
Treść
The service life of hip joint endoprostheses depends, among other things, on the intensity of wear processes on the friction surfaces of the kinematic connection elements (head - acetabulum). Standard tests of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE), a material commonly used for acetabular inserts of hip joint endoprosthesis, were performed. Accelerated aging process and the X -ray irradiation of the polymer material was performed in order to simulate changes in physical and chemical properties that occur in UHMWPE in the first 10 years after implantation. The tests were carried out in an aqueous solution of bovine serum at 37°C.
Cechy publikacji
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Materials science
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:902569