Duchowieństwo województwa katowickiego wobec akcji społeczno-politycznych władz komunistycznych w latach 1950-1956
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Śląskie (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0039-3355
EISSN
Wydawca
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
43-62
Numer tomu
82
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.50
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
apel sztokholmski
wybory do Sejmu i rad narodowych
stosunki Kościół katolicki–państwo komunistyczne
województwo katowickie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Duchowni województwa katowickiego, podobnie zresztą jak i w całej Polsce, byli wciągani przez władze komunistyczne do różnych akcji o charakterze społeczno-politycznym. Apogeum tych zabiegów przypadło na lata 1950-1952 i było związane przede wszystkim z tzw. akcją pokojową i wyborami do Sejmu. Pierwsza z nich była swoistą pułapką, gdyż pod szyldem zaangażowania w walkę o pokój, kryła intencję zbudowania jednomyślnego społeczeństwa pod sztandarami PZPR. Księża, zgodnie ze wskazówkami hierarchów, unikali zaangażowania stricte politycznego, legitymizującego władze komunistyczne. Jeżeli uczestniczyli w przedsięwzięciach firmowanych przez władz partyjno-państwowe, to czynili to pod wpływem nacisków i bez przekonania. Takich oporów nie mieli „księża patrioci” stojący na pierwszej linii walki o pokój, nie stroniący od śmiałych deklaracji politycznych i popierania niemal wszystkich inicjatyw władz. Mimo wielu zabiegów o pozyskanie przychylności duchowieństwa w akcje o charakterze społeczno-politycznym angażowało się ok. 20% księży z województwa katowickiego.
Cechy publikacji
Historia
Socjologia
History
Sociology
discipline:Historia
discipline:History
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:898222