Constructing CrIII-centered heterometallic complexes: [Ni6IICrIII] and [Co6IICrIII] wheels.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Wrocławski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Dalton Transactions (40pkt w roku publikacji)
ISSN
1477-9226
EISSN
1477-9234
Wydawca
Royal Society of Chemistry
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
58-61
Numer tomu
47
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 6
Streszczenia
Język
en
Treść
The solvothermal reaction between Cr(acac)3, MCl2·6H2O (M = Ni, Co) and 2-hydroxy-4-methyl-6-phenyl-pyridine-3-amidoxime (H2L), under basic conditions, led to the synthesis of the heterometallic heptanuclear clusters [MII6Cr(HLzw)6(HL)6]·3Cl (M = Ni, 1; Co, 2), with the nickel analogue displaying an S = 9/2 spin ground-state.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
2018CH8340
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych