DIALOGICZNOŚĆ RELACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM A OCZEKIWANIA STUDENTÓW
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Książka
Tytuł książki
Różne oblicza dialogu
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-66165-27-4
Wydawca
Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
DIALOGICZNOŚĆ RELACJI Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM A OCZEKIWANIA STUDENTÓW
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
23-39
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Dialog
relacje dialogiczne
komunikacja dialogiczna
dyskurs
kompetencje komunikacyjne nauczycieli
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem artykułu jest refleksja dotycząca istnienia relacji dialogicznych pomiędzy nauczycielem akademickim a jej/jego studentami. Głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze pogląd związany z istnieniem asymetrycznej pozycji pomiędzy nauczycielem, zwłaszcza tym na szczeblu uniwersyteckim, a studentem sugeruje, iż istnienie więzi dialogicznej może nie być w ogóle możliwe. Z drugiej jednak strony zmieniające się standardy dotyczące „skracania dystansu” pozwalają sądzić, iż relacja partnerska i nawiązanie dialogu nawet w sytuacji związku nadrzędno-podrzędnego jest już możliwe. W odpowiedzi na to pytanie niewątpliwie pomoże analiza odpowiedzi respondentów uczelni państwowych i prywatnych udzielonych w trakcie badania dotyczącego istnienia relacji dialogicznych pomiędzy kadrą i jej audytorium.
Inne
System-identifier
PX-5c669b37d5de256646f873d6