Aerial Target Flight Path Modeling using B-Spline Curves
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-5891
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
21-32
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
kinematics
trajectory
path modeling
spline theory
aerial target
polski
kinematyka
modelowanie trajektorii
krzywe B-sklejane
cel powietrzny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-12-30
Streszczenia
Język
angielski
Treść
A method is presented for generating the flight path of an aerial target using B-spline curves developed for studying the combat effectiveness of anti-aircraft missiles and air defense systems. A procedure is described for determining the kinematic quantities (velocity, accelerations, angles of spatial orientation) that characterize the motion of an object along a set trajectory. Exemplary simulation results are included.
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono sposób generowania trajektorii lotu celu powietrznego z wykorzystaniem krzywych B-sklejanych, opracowany na potrzeby badań skuteczności bojowej rakiet przeciwlotniczych i zestawów rakietowych obrony powietrznej. Opisano procedurę wyznaczania wielkości kinematycznych (prędkości, przyspieszeń, kątów orientacji przestrzennej), charakteryzujących ruch obiektu po zadanej trajektorii. Zamieszczono przykładowe wyniki badań symulacyjnych.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:896278
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych