Biomechanical testing of bioactive bone cements – a comparison of the impact of modifiers: antibiotics and nanometals
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
POLYMER TESTING (40pkt w roku publikacji)
ISSN
0142-9418
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
234-243
Numer tomu
70
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
BIOACTIVE BONE CEMENT
MECHANICAL PROPERTIES
NANOPARTICLES
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Apart from its bone filler and fracture stabilizing function, bone cement can be used as a carrier of bioactive substances, and such modified bone cement can protect the implant against microorganisms, treat local infections and combat bacteria introduced during the surgical procedure. In this paper, the effects of modifying antibiotics and nanosilver on the biomechanical properties of bone cement were examined. The following tests were carried out: curing time, wettability, microhardness, porosity, microstructure and mechanical tests. Additionally, preliminary tests on bactericidal properties in the form of bacterial growth inhibition zones were conducted. No negative impact of bioactive modifications on cement properties was observed, except for bending strength in bone cement with antibiotics. Unmodified bone cement and nanosilver-loaded cement fulfilled all of the requirements specified in the standards and assumptions regarding their biofunctionality. Antibiotic-loaded cement provided a greater range of bioactivity. Attention should be paid to the potential effects of nanosilver as regards the lack of bacterial resistance, prevention and destruction of biofilm structure and length of bioactivity. Bone cement containing nanometals can serve as an alternative to the bioactive bone cements that are currently in use.
Inne
System-identifier
145789
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych