Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Informatyki (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA
ISSN
0374-4817
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
127
Strony od-do
29-36
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie", 18-20.09.2017 ; Konopnica, Polska
Początek konferencji
2017-09-18
Koniec konferencji
2017-09-20
Lokalizacja konferencji
Konopnica
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
BazTech
Streszczenia
Język
PL
Treść
Przy włączaniu transformatora HTS przez jego uzwojenia przewodzony jest prąd elektryczny o wartości przekraczającej wartość prądu krytycznego nadprzewodnika. Prąd ten powoduje utratę stanu nadprzewodzenia uzwojenia pierwotnego, co może skutkować jego termicznym uszkodzeniem. Obliczono temperaturę, jaką osiąga uzwojenie w trakcie przepływu prądu włączania. Posłużono się w tym celu pomiarami transformatora HTS o mocy 13,8 kVA i wyprowadzonymi wzorami.
Język
EN
Treść
When HTS transformer is power on, the current flow in its windings can exceeds the critical current value of superconducting. This current causes the primary winding to lose its superconductivity, that may result in thermal damage. The temperature that the winding reaches during the current flow is calculated. For this purpose, measurements of a 13.8 kVA HTS transformer and derived mathematical formulas were used.
Inne
System-identifier
28219