Metody obniżania temperatury plazmy w reaktorach plazmowych typu Plasma Jet
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Informatyki (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA
ISSN
0374-4817
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1215
Strony od-do
45-56
Numer tomu
127
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono przegląd metod obniżania temperatury plazmy wytwarzanej w reaktorach plazmowych z dyszą, pracujących przy ciśnieniu atmosferycznym. Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniu z aktywnym systemem chłodzenia, który obejmuje gaz procesowy i obszar plazmy. Nietermiczne właściwości uzyskuje się wewnątrz specjalnie skonstruowanej dyszy, która w tym przypadku pełni równocześnie dwie funkcje: elektrody o potencjale zerowym, oraz parownika w obiegu chłodniczym. Wytwarzana w ten sposób plazma ma temperaturę znacznie niższą, niż powstająca w reaktorach tego typu, bez systemu ochładzania. Opisywany system chłodzenia cechuje znaczna efektywność, co zostało dowiedzione pomiarami z zastosowaniem czujników termoelektrycznych a także zapisami z kamery termowizyjnej. Zaproponowane rozwiązanie wykazuje potencjał aplikacyjny nie tylko w obszarze medycznym i biotechnologicznym, ale także podczas obróbki materiałów wrażliwych na wysokie temperatury, których przykładem mogą być polimery o stosunkowo niskim progu termoplastyfikacji.
Inne
System-identifier
29342