Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0016-5352
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9
Strony od-do
355-359
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
PL
Treść
Ze względu na coraz szersze wykorzystywanie systemów komputerowych do zarządzania majątkiem trwałym przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, bazy GIS stają się często bezpośrednią podstawą do budowy modeli numerycznych sieci dystrybucyjnych. Ist-nieje szereg programów umożliwiających automatyczną budowę modelu w oparciu o dane zawarte w bazach GIS. Niestety w większości wypadków tak zbudowane modele wymagają żmudnych prac związanych z uzupełnianiem i korektą danych. W artykule przedstawione zostaną studia przypadku budowy modelu numerycznego sieci wodociągowej (EPANET) i kanalizacyjnej (SWMM). Za podstawę modeli posłużyła zbudo-wana w przedsiębiorstwie wodociągowym baza GIS. Modele powstały z wykorzystaniem programu Model Manager. Na przykładzie obu modeli Autorzy przedstawiają najczęściej pojawiające się problemy z ich budową, a także wskazują najważniejsze przyczyny ich powstawania.
Inne
System-identifier
27822
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych