Analysis of tank safety with propane-butane on LPG distribution station
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-8117
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
99-102
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Pozostali autorzy
+ 8
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
An analysis of the risk of failure in the safety valve - tank with propane- butane (LPG) system has been conducted. An uncontrolled outflow of liquid LPG, caused by a failure of the above mentioned system has been considered as a threat. The main research goal of the study is the hazardous analysis of propane-butane gas outflow for the safety valve - LPG tank system. The additional goal is the development of an useful method to fast identify the hazard of a mismatched safety valve. The results of the research analysis have confirmed that safety valves are basic protection of the installation (tank) against failures that can lead to loss of life, material damage and further undesired costs of their unreliability. That is why a new, professional computer program has been created that allows for the selection of safety valves or for the verification of a safety valve selection in installations where any technical or technological changes have been made.
Inne
System-identifier
29502