Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
MSMI 2017 - 4th International Conference on Management Science and Management Innovation : proceedings [WOS]
Data publikacji
2017
ISBN
9789462523692
Wydawca
Atlantis Press
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
185-188
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
4th International Conference on Management Science and Management Innovation
Początek konferencji
2017-06-23
Koniec konferencji
2017-06-25
Lokalizacja konferencji
Suzhou
Kraj konferencji
CN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
28086