Wykorzystanie aplikacji webGIS i Mobile GIS do opracowania zajęć terenowych z edukacji geografcznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
MERITUM. MAZOWIECKI KWARTLANIK EDUKACYJNY.
ISSN
1896-2521
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
78-85
Numer tomu
49
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.70
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
We współczesnym świecie, w dobie funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego ogromną rolę odgrywa informacja dostępna za pomocą aplikacji internetowych i mobilnych. Można ją z powodzeniem wykorzystać w edukacji. Jako określił M. Sysło, nauczyciel korzystający z oprogramowania i aplikacji umożliwiających uczenie się buduje nowe środowisko kształcenia dla siebie i swoich uczniów, tworząc warunki do nabywania umiejętności: „poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną”1. W przypadku edukacji geograficznej istotną rolę odgrywa nie tylko odpowiednia wiedza, ale przede wszystkim umiejętność łączenia faktów, danych i informacji z różnych źródeł – także informacji posiadającej lokalizację przestrzenną2 , co pozwala na odnalezienie relacji przestrzennych elementów środowiska geograficznego oraz zrozumienie kluczowych zależności przestrzennych między nimi. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji przestrzennej jest możliwe m.in. poprzez wykorzystanie programów i aplikacji powiązanych z Systemami Informacji Geografcznej (ang. Geographical Information Systems – GIS).
Cechy publikacji
discipline:Geografia
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:896749