Ecosystem services in tourism and recreation research – the example of fishing in the Great Masurian Lakes, Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Ekologii Krajobrazu (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-3850
EISSN
Wydawca
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
79-88
Numer tomu
XLIV
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorzy
Słowa kluczowe
en
fishing
tourism
ecosystem services
supply
demand
Great Masurian Lakes
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Tourism and recreation opportunities are included in the most of the existing ecosystem services (ES) classifications, usually as one of cultural services. The assessment of ES in tourism and recreation is conducted both in the field of natural and social sciences, but existing studies rarely combine these two aspects together. This paper aims at implementing the concept of ecosystem services to the field of tourism research. It includes both ecological (landscape potential to tourism) and social (users’ behavior) aspects of ES assessment. The example of recreational fishing was chosen, as this activity is extremely dependent on natural conditions. The research was conducted in the Great Masurian Lakes, in the postglacial landscape of northern Poland. The study unveiled, that there is no significant correlation between landscape potential for recreational fishing and the activity of fishermen. This suggests, that human-based conditions, both cultural and infrastructural influence ecosystem service delivery significantly.
Cechy publikacji
Geografia
Kształtowanie środowiska
Geography
Environmental planning
discipline:Geografia
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:883192