Efektywność procesu separacji CO2 z gazów spalinowych metodą VPSA przy zastosowaniu węgla aktywnego, zeolitu oraz struktur metaloorganicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Ograniczanie emisji CO2 - przeciwdziałanie zmianom klimatu
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7193-646-3
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Efektywność procesu separacji CO2 z gazów spalinowych metodą VPSA przy zastosowaniu węgla aktywnego, zeolitu oraz struktur metaloorganicznych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
158-171
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.77
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
adsorpcja
VPSA
CO2
struktury metaloorganiczne
MOFs
MIL-53(Al)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Porównano efektywność separacji ditlenku węgla z symulowanej mieszaniny gazów spalinowych, pochodzących z konwencjonalnego procesu spalania węgla przy użyciu trzech materiałów adsorpcyjnych: węgla aktywnego z łupin orzecha kokosowego, zeolitu 13X oraz nowego sorbentu - struktury metaloorganicznej MIL-53(Al). Badania prowadzono przy wykorzystaniu dwukolumnowej, laboratoryjnej instalacji adsorpcyjnej metodą próżniowej adsorpcji zmiennociśnieniowej. Konfiguracja procesu obejmowała cztery etapy: adsorpcję, wyrównanie ciśnienia, desorpcję próżniową oraz sprężanie. Badania prowadzono dla dwóch różnych wartości ciśnienia w etapie desorpcji. Pozostałe parametry, takie jak ciśnienie i czas adsorpcji, strumień gazu zasilającego, temperatura, podczas procesu były stałe. Otrzymane dane z wybranego okresu stabilnej pracy instalacji zostały przeliczone w celu otrzymania średniego stężenia ditlenku węgla w produkcie oraz stopnia odzysku CO2 z gazu zasilającego. Przedstawiono również sposób granulacji sypkiego sorbentu z grupy struktur metaloorganicznych oraz wyznaczono pojemność równowagową CO2 za pomocą badań termograwimetrycznych.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
51636