Career Management: Short Analysis Regarding Interest on Employment Fields Among Youths
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Management Studies (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-7452
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
62-73
Numer tomu
Vol.16, nr 2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
career management
decision
employability
pl
zarządzanie karierą
decyzja
szanse na zatrudnienie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
In the present paper the authors address the importance of forward-thinking in terms of career management among youths. Because the youth -perceived as a central section of the future evolution- must develop both in terms of personal and professional features, the authors approached aspects regarding youths’ interest on employment fields and their propensity towards future development. The study approached within the present paper was carried out through “Be active, get involved!” project, which took place between 2015 and 2016; the study itself represent a subaction of “Career counselling and guidance” activity carried out within the project.This article provides to readers the opportunity to create a picture regarding youths’ propensity to early career management and their interest on future employment fields.
Język
pl
Treść
W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na znaczenie myślenia przyszłościowego w zakresie zarządzania karierą wśród młodzieży. Ponieważ młodzież - postrzegana jako centralna część przyszłej ewolucji - musi rozwijać się zarówno pod względem cech osobistych, jak i zawodowych, autorzy podeszli do aspektów dotyczących zainteresowania młodzieży dziedzinami zatrudnienia i ich skłonnością do przyszłego rozwoju. Badanie, którego dotyczyła niniejsza praca, zostało zrealizowane poprzez projekt "Bądź aktywny, angażuj się!", który miał miejsce w latach 2015-2016; samo badanie stanowi część działania "poradnictwa i doradztwa zawodowego" realizowanego w ramach projektu. Artykuł ten zapewnia czytelnikom możliwość stworzenia obrazu dotyczącego skłonności młodzieży do wczesnego zarządzania karierą i zainteresowania przyszłymi obszarami zatrudnienia.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
56786
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych