Analysis of the Crack Width of Beams Reinforced with FRP Bars
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Czasopismo Techniczne. Mechanika
ISSN
1897-6328
EISSN
Wydawca
Politechnika Krakowska
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
163-168
Numer tomu
R.115, Vol.11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
RC beam
design recommendations
FRP reinforcement
crack width
CNR-DT 203/2006
pl
zalecenia projektowe
zbrojenie FRP
belka zbrojona
szerokość rozwarcia rysy
CNR-DT 203/2006
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper investigates and compares a selected issue of Serviceability Limit State (SLS) of simply supported reinforced concrete (RC) beams subjected to various values of flexural stresses. Characteristic crack widths of beams reinforced with various types of bars were calculated. Beams reinforced with Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP), Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) and Aramid Fiber Reinforced Polymer (AFRP) were examined. The computational analysis of beams reinforced with FRP bars was based on Italian guideline for the design (CNR-DT 203/2006) and in accordance with the EC2 (EN 1992-1- 1:2004). Based on the conducted analysis, the effect of changing the service live load on the increase in crack width was presented.
Język
pl
Treść
W artykule omówiono i porównano wybrane zagadnienie Stanu Granicznego Użytkowalności (SLS) swobodnie podpartej jednoprzęsłowej zbrojonej belki betonowej, poddanej różnym wartościom naprężeń zginających. W celu przeprowadzenia analizy dokonano obliczeń szerokości rozwarcia rys prostopadłych do osi belek zbrojonych prętami kompozytowymi. Do obliczeń przyjęto pręty zbrojeniowe polimerowe wzmocnione włóknem szklanym (GFRP –Glass Fiber Reinforced Polymer), węglowym (CFRP – Carbon Fiber Reinforced Polymer) oraz aramidowym (AFRP – Aramid Fiber Reinforced Polymer). Obliczenia wytrzymałościowe belek zbrojonych prętami FRP (Fiber Reinforced Polymer) wykonano zgodnie z włoskimi zaleceniami projektowymi (CNR-DT 203/2006) oraz w oparciu o obowiązującą normę europejską Eurokod 2 (PN-EN 1992-1-1:2008). Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono wpływ zmiany obciążenia użytkowego na wzrost szerokości rozwarcia rysy.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
59952
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych