Influence of layer substrate hardening on nitrided carbon steels on their tribological properties
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria Powierzchni (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1426-1723
EISSN
Wydawca
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
50-54
Numer tomu
24
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
steel
nitriding
wear resistance
pl
stal
azotowanie
odporność na zużycie
Streszczenia
Język
en
Treść
Nitriding of carbon steels does not allow for adequate hardening of the substrate of layers and core required in some applications. Such hardening can be achieved by using further heat treatment. As a result of this heat treatment, the zone of nitrides vanishes and a nitro-carbon martensite structure is formed, additionally hardened by ageing. The carried out tribological tests have shown that subjecting nitrided carbon steel to further hardening treatment significantly improves its wear resistance in comparison to nitrided steel, and the zone of good wear resistance goes deeper.
Język
pl
Treść
Azotowanie stali węglowych nie umożliwia uzyskania odpowiedniego umocnienia podłoża warstw i rdzenia, wymaganego w niektórych zastosowaniach. Umocnienie takie można osiągnąć przez stosowanie dalszej obróbki cieplnej. W wyniku tej obróbki następuje zanik strefy azotków i tworzenie się struktury martenzytu azotowęglowego umacnianego dodatkowo przez starzenie. Przeprowadzone badania tribologiczne wykazały, że poddanie azotowanej stali węglowej dalszej obróbce umacniającej poprawia wyraźnie jej odporność na zużycie w porównaniu ze stalą azotowaną, przy czym obszar dobrej odporności sięga głębiej.
Cechy publikacji
Inżynieria materiałowa
Mechanika
Materials science
Mechanics
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Materials science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:905555
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych