Działalność człowieka, jako czynnik wpływający na jakość osadów dennych zbiorników wodnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Cz.6 - Ochrona środowiska 2018
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-66139-06-0
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Działalność człowieka, jako czynnik wpływający na jakość osadów dennych zbiorników wodnych
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
14-19
Numer rozdziału
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
metale ciężkie
substancje biogenne
ekosystemy wodne
antropopresja
Streszczenia
Język
pl
Treść
Działalność człowieka związana jest nieodłącznie ze środowiskiem przyrodniczym. Powszechnie obserwuje się zjawisko dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, które odbywa się bez poszanowania zasobów naturalnych. W oparciu o dostępne źródła literatury przedstawiono wyniki badań dotyczące jakości osadów dennych wraz ze sposobami ich oceny i klasyfikacji. Zaprezentowano najczęściej obserwowane działania człowieka mające negatywny wpływ na jakość osadów dennych wybranych zbiorników wodnych. Stwierdzono, że systematyczne kontrolowanie zawartości metali ciężkich i substancji biogennych w osadach dennych zbiorników wodnych pomaga w identyfikacji, likwidacji i zapobieganiu negatywnych skutków działalności gospodarczej człowieka.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
58684