Modyfikacje właściwości fizykochemicznych gleby, jako strategia remediacji obszarów skażonych metalami ciężkimi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018
Data publikacji
2019
ISBN
978-83-950087-2-6
Wydawca
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Modyfikacje właściwości fizykochemicznych gleby, jako strategia remediacji obszarów skażonych metalami ciężkimi
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
359-369
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.61
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
mobilność
metale ciężkie
biodostępność
gleba
remediacja
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zanieczyszczenie gruntów, zwłaszcza metalami ciężkimi stanowi istotne zagrożenie dla ekosystemu. Substancje te kumulują się w wierzchnich warstwach gleby, skąd stosunkowo łatwo mogą zostać wchłonięte przez rośliny i drobnoustroje, przechodząc do kolejnych ogniw łańcucha troficznego. Przyswajalność i toksyczność metali ciężkich w dużej mierze zależy od formy w jakiej występują w środowisku glebowym. Ponadto, uważa się, że istotny wpływ na rozpuszczalność, a także mobilność i biodostępność metali ciężkich mają parametry gleby takie jak: odczyn gruntu, warunki oksydacyjno-redukcyjne oraz pojemność sorpcyjna. Dlatego też, odpowiednio ukierunkowana manipulacja tymi czynnikami może być narzędziem umożliwiającym renowację obszarów zdegradowanych lub ograniczenie migracji zanieczyszczeń. W artykule omówiono wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych gleby na mobilność i biodostępność metali ciężkich. Możliwości związane z modyfikacją tych parametrów w celu renowacji skażonych terenów są przedmiotem rozważań niniejszej pracy.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
60544