Sustainable Water Management in Cities under Climate Changes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Ekorozwoju (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-6912
EISSN
2080-1971
Wydawca
Politechnika Lubelska
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
133-138
Numer tomu
Vol.13, nr 1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
sustainable development
water management
climate change
population growth
water resources
pl
zrównoważony rozwój
zmiany klimatyczne
wzrost zaludnienia
gospodarka wodna
zasoby wodne
Streszczenia
Język
en
Treść
Increasing global change pressures like urbanisation, climate change, deterioration of urban water infrastructure, cities have difficulties in efficiently managing water resources. To manage these challenges cities have to improve the efficiency of urban water systems by rethinking old paradigms and developing more sustainable solutions.. Between 1.8 and 2.5 % of the annual global GDP is needed for implementation of water-related sustainable development goals. Currently the main challenge is to ensure public health and satisfy water needs while protecting the quality and quantity of water resources for future generations by efficient production and use of water, energy and materials. The paper presents principles to develop water-sensitive cities that ensure access to safe water and sanitation and also to increase resiliency to floods and droughts.
Język
pl
Treść
Zarządzanie zasobami wodnymi w obszarach miejskich jest coraz bardziej problematyczne z uwagi na intensywną urbanizację, zmiany klimatu oraz starzenie się miejskiej infrastruktury wodnej. Aby sprostać tym wyzwaniom, miasta muszą poprawić efektywność miejskich systemów wodnych poprzez odejście od dotychczasowych paradygmatów i opracowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań. Obecnie około 1,8 ÷ 2,5% rocznego światowego PKB potrzebne jest do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie zdrowia publicznego i zaspokojenie potrzeb w zakresie dystrybucji wody, przy jednoczesnej ochronie jakości i ilości zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń dzięki wydajnej produkcji i wykorzystaniu wody, energii i surowców. W artykule przedstawiono główne wytyczne dla rozwoju miast zapewniających bezpieczne źródła i systemy dystrybucji wody, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków, a także zwiększenie odporności miast na występowanie zjawisk powodziowych oraz okresów suszy.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
56684