Examinations of the Effect of Flame Retardants on Thermal and Mechanical Properties and the Structure of Polybutylene Terephthalate
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of International Conference on Electrical, Electronics, Materials and Applied Science
Data publikacji
2018
ISBN
978-0-7354-1647-5
Wydawca
American Institute of Physics
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Examinations of the Effect of Flame Retardants on Thermal and Mechanical Properties and the Structure of Polybutylene Terephthalate
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
020093-1 - 020093-10
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
thermal properties
mechanical properties
structure
montmorillonite
polybutylene
aluminum hydroxide
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICEEMAS 2017
Nazwa konferencji
International Conference on Electrical, Electronics, Materials and Applied Science
Początek konferencji
2017-12-22
Koniec konferencji
2017-12-23
Lokalizacja konferencji
Secunderabad
Kraj konferencji
IN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The study examined the effect of two types of powder nanofillers (montmorillonite and aluminium hydroxide with grain size from 10-6 m to 10-9 m) on selected thermal and mechanical properties and the structure of composites based on the thermoplastic polymer matrix provided by polybutylene terephthalate (PBT). The criterion for selection of the material was common use of PBT in parts exposed to long-term load, whereas selection of nanofillers was based on application of these compounds in thermoplastic materials as flame retardants.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
57838
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych