Injection molding of transparent polymeric materials with 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide for enhanced fire retardancy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Polimery (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
7-8
Strony od-do
536-541
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide
polystyre
poly(methyl methacrylate)
mechanical properties
thermal properties
polski
10-tlenek 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu
polistyren
poli(metakrylan-metylu)
właściwości mechaniczne
właściwości termiczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Selected transparent polymers [i.e. polystyrene (PS) and poly(methyl methacrylate) (PMMA)] were extruded with 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO). The obtained compositions were formed into testing samples by injection molding process. The obtained materials [containing 1–10 wt parts/100 wt parts of the polymer) exhibited higher melt flow rate and thermal resistance, as well as reduced flammability (while maintaining their mechanical properties). Additionally, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis of modified polymers was conducted. Studies confirmed that – during the extrusion and/or injection molding – DOPO reacts with PS and PMMA.
Język
polski
Treść
Wybrane transparentne polimery termoplastyczne [tj. polistyren (PS) i poli(metakrylan metylu) (PMMA)] wytłaczano z 10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu (DOPO), a z uzyskanych kompozycji metodą wtrysku formowano próbki do badań. Otrzymane materiały (zawierające 1–10 cz. mas. DOPO/100 cz. mas. polimeru) charakteryzowały się większym wskaźnikiem szybkości płynięcia, większą odpornością termiczną oraz mniejszą zapalnością (przy zachowaniu właściwości mechanicznych) niż polimery niemodyfikowane. Dodatkowo kompozycje z DOPO oceniano metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Badania potwierdziły, iż w trakcie wytłaczaniai/lub formowania wtryskowego DOPO reaguje z PS oraz PMMA.
Inne
System-identifier
PANEL-1011120
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych