Generation Marketing in Strategic Marketing Management: Case Study of Honey Market
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Management Studies (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-7452
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
326-337
Numer tomu
Vol.18, nr 1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
consumer behaviour
honey market
age cohorts
pl
zachowania konsumentów
rynek miodu
grupy wiekowe
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the paper is to apply generation marketing in the development of strategies in honey marketing. The research is based on primary data obtained by questionnaire survey conducted in 2018. The research sample contains 1100 honey consumers between 18-70 years. The questionnaires were distributed online (via e-mails and social media tools) and in paper version. For achieving the results, data were processes and analysed by descriptive statistics, chi-square test of independence, Mann-Whitney U test and Categorical Principal Components Analysis. Significant differences were detected among generations in terms of their preferences, their consumer and purchasing behaviour. The results of the research might be an useful situation analysis for beekeepers who should consider these differences when designing marketing mix strategies. The different generations of consumers need promotion tools, so in their promotion strategy, beekeepers should consider forming of event marketing as well, such as excursion to apiaries, observation hives, honey festivals, seminars with honey degustation or honey breakfast at schools.
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest zastosowanie marketingu generacji w opracowywaniu strategii w marketingu miodu. Badanie opiera się na danych pierwotnych uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2018 r. Próba badawcza zawiera 1100 konsumentów miodu w wieku 18-70 lat. Ankiety były rozpowszechniane online (za pośrednictwem poczty elektronicznej i narzędzi mediów społecznościowych) oraz w wersji papierowej. Aby uzyskać wyniki, dane były przetworzone i przeanalizowane przez statystyki opisowe, test niezależności chi-kwadrat, test U Manna-Whitneya i analizę podstawowych składowych głównych. Istotne różnice wykryto między pokoleniami pod względem preferencji, zachowań konsumenckich i zakupów. Wyniki badań mogą być przydatną analizą sytuacyjną dla pszczelarzy, którzy powinni wziąć pod uwagę te różnice przy opracowywaniu strategii marketingu mix. Różne pokolenia konsumentów potrzebują narzędzi promocji, więc w swojej strategii promocyjnej pszczelarze powinni rozważyć także formułowanie marketingu wydarzeń, takich jak wycieczka do pasieki, ule obserwacyjne, festiwale miodowe, seminaria z degustacją miodu lub śniadanie miodowe w szkołach.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
60265
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych