Selective catalytic reduction of NO with NH3 on mixed alumina–iron (III) oxide pillared montmorillonite “Cheto” Arizona, modified with hexamminecobalt (III) chloride
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0263-6174
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9-10
Strony od-do
825-833
Numer tomu
35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
ICIF2235889
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych