Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych: postulaty de lege lata i de lege ferenda
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Kontrola korespondencji: zagadnienia wybrane
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-64054-07-5
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych: postulaty de lege lata i de lege ferenda
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
85-98
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.88
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Inne
System-identifier
72337