Ocena właściwości mechanicznych złączy spawanych wiązką laserową stali Strenx S700MC w warunkach obciążenia udarowego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-583X
EISSN
2300-1674
Wydawca
Instytut Spawalnictwa
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
43-48
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.25
Słowa kluczowe
pl
spawanie laserowe
stale wysoko wytrzymałe
absorber energii udaru
technika dzielonego pręta Hopkinsona
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule dokonano oceny wytrzymałości i ciągliwości złączy spawanych laserowo wykonanych ze stali Strenx S700MC na podstawie wyników badań struktury, rozkładu twardości oraz quasi-statycznej i dynamicznej próby rozciągania. Badania dynamiczne wykonano za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona na rozciąganie z szybkościami odkształcenia rzędu 103 s-1. Uzyskane wyniki wykazały, że o ile wytrzymałości złączy w warunkach quasi-statycznego i dynamicznego rozciągania są wysokie i zbliżone, o tyle ich ciągliwość znacząco pogarsza się pod wpływem udarowego obciążenia.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
862273