Luka jakościowa – determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Jakości (11pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-8651
EISSN
2449-9862
Wydawca
WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT SP Z O. O.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
9/2018
Strony od-do
39-44
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
publiczny transport zbiorowy
luka jakościowa
pętla jakości
en
collective public transport
quality gap
quality loop
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli pętli jakości i luki jakościowej do rozwiązywania problemów w publicznym transporcie zbiorowym. Tym samym podkreślono celowość stosowania wymagań normy PN-EN 13816:2004 Transport – Logistyka i usługi – Publiczny transport pasażerski – Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług. Przedstawiono wybrane wyniki ankietowych badań własnych przeprowadzonych w mieście stołecznym Warszawa. Przywołując stosowną literaturę, w tym normy, omówiono pojęcie pętli jakości i luki jakościowej i ich wpływ na doskonalenie realizowanych procesów transportu publicznego. W pracy nad artykułem wykorzystano metodologię badawczą opartą na badaniach ankietowych, dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu.
Język
en
Treść
The aim of the article is to present the role of the quality loop and the quality gap to solve problems in the collective public transport. Thus, the purposefulness of applying the requirements of the PN-EN 13816: 2004 standard – Transport – Logistics and services – Public passenger transport – Definitions, objectives and measurements regarding the quality of services was emphasized. Selected results of the own surveys carried out in the capital city of Warsaw have been presented. Recalling relevant literature, including standards, served to discuss the concept of quality loop and quality gap as well as their impact on improving the transport processes. The work on the article involved the use of questionnaire- -based research methodology, deduction, induction, analysis and system synthesis, including inference.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
877799
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych