Looking forward through the past : identification of 50 priority research questions in palaeoecology
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Ziemi (Uniwersytet Szczeciński)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Journal of Ecology
ISSN
0022-0477
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2014, vol. 102 iss. 1
Strony od-do
256-267
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,75
Autorzy
(liczba autorów: 68)
Pozostali autorzy
+ 67
Słowa kluczowe
EN
biodiversity
nthropocene
conservation
ecology and evolution
human-environment interactions
long-term ecology
palaeoecology
palaeoecology and land-use history
research priorities
Palaeo50
PL
ekologia
ochrona
paleoekologia
antropocen
bioróżnorodność
ekologia i ewolucja
interakcje człowiek-środowisko
paleoekologia i historia użytkowania ziemi
priorytety badawcze
Palaeo50
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
40001
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych