Obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w listopadzie 1944 r.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-5388
EISSN
Wydawca
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
96-110
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,016825
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
Polish National Independence Day
11 November
Polish Committee of National Libera-tion
celebration
Lublin Poland
PL
Święto Odzyskania Niepodległości
11 Listopada
PKWN
obchody
Polska Lubelska
Streszczenia
Język
PL
Treść
W listopadzie 1944 r. na terenach zajętych przez Armię Czerwoną obchodzono rocznicę powstania rządu Ignacego Daszyńskiego, po raz pierwszy świętowano rocznicę rewolucji październikowej oraz przygotowano uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Był to okres przejściowy, kiedy rozpoczynał się proces kształtowania nowego systemu politycznego i ustrojowego Polski. Przedwojenny porządek w życiu politycznym i społecznym powoli ustępował wprowadzanemu przez PKWN. Widoczne to było w doborze i przygotowaniu świąt oraz rocznic narodowych. Obchodzono zarówno święta przedwojenne, które miały antysowiecką wymowę, jak i te nowe, przejęte z ZSRR.
Język
EN
Treść
In November 1944 on the lands occupied by the Red Army, an anniversary of the creation of Ignacy Daszyński’s government was celebrated along with an anniversary of the October Revolution (for the first time in Polish lands) and preparations for the Polish National Independence Day were under way. This was an interim period starting the formation of a new political system of Poland. The prewar shape of political and social life was slowly giving way to that of PKWN (Polish Committee of National Liberation). This was evident in the preparation for celebrations of national holidays and anniversaries. Both prewar holidays, with anti-soviet overtones, and holidays taken over from USSR were celebrated.
Inne
System-identifier
129656
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych