Natężenie oświetlenia stanowiska noworodkowego po porodzie drogą cięcia cesarskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Książka
Tytuł książki
Choroby XXI w. – analiza współczesnej sytuacji zdrowotnej
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65598-91-2
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Natężenie oświetlenia stanowiska noworodkowego po porodzie drogą cięcia cesarskiego
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
96-103
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
19-02-27-d9161ff0-e2a9-45d8-a668-e818e1b278e0