Application of energy-efficient systems in a processing line
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
fr
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
12/2018
Strony od-do
95-99
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Energy-efficient systems
processing line
pl
Energooszczędne systemy
linia technologiczna
Streszczenia
Język
en
Treść
Modern energy-efficient automatic processing lines are adapted to the required efficiency and character of the processed raw material. In this article, the authors presented a processing line in production of the foils that is used for lamination of PET foils in the hot extrusion cycle. The proposed production technology has not been applied in Poland yet, because extruders did not cooperate in one process line. In such concept, it is possible to produce heat shrink film using PE extruder and continue production on a PET extruder. Moreover, the application of energy-efficient IRD, FREE COOLING systems in a processing line was presented, because sector of plastics is a large electric energy consumer. The proposed solution makes the offer more attractive on the market, adjusting to the expectations of modern energy-efficient industry.
Język
pl
Treść
Nowoczesne energooszczędne automatyczne linie technologiczne dostosowane są do wymaganej wydajności oraz charakteru obrabianego surowca. Autorzy w artykule zaprezentowali linie technologiczną w celu produkcji folii, która jest używana do laminowania folii PET w cyklu wytłaczania na gorąco. Proponowana technologia produkcji nie była wykorzystywana do tej pory w Polsce, gdyż wytłaczarki nie współpracowały w jednym ciągu technologicznym. Przy tak przyjętej koncepcji istnieje możliwość produkowania foli termokurczliwej przy kontynuowaniu produkcji na wytłaczarce PET. Ponadto przedstawiono zastosowanie energooszczędnych systemów IRD, FREE COOLING w linii technologicznej, ponieważ sektor tworzyw sztucznych należy do dużych odbiorców energii elektrycznej. Zaproponowane rozwiązanie zwiększa atrakcyjność oferty na rynku, dostosowując się do oczekiwań nowoczesnego energooszczędnego przemysłu.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Electrical engineering
discipline:Elektrotechnika
discipline:Electrical engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:896269
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych