Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
25th International Conference on Bear Research and Management, ABSTRACTS BOOK, Quito
Data publikacji
2017
ISBN
9789942854599
Wydawca
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BEAR RESEARCH & MENAGEMENT (IBA)
Publikacja
Główny język publikacji
ang
Tytuł rozdziału
Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
194-194
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
25th International Conference on Bear Research and Management, Quito, Ecuador, 12-17 listopad 2017
Początek konferencji
2017-11-12
Koniec konferencji
2017-11-17
Lokalizacja konferencji
Quito, Ecuador
Kraj konferencji
EC
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
abstrakt oknferencyjny
Inne
System-identifier
PX-5c77f180d5de0a8767359bbf