Brown bear hair as an indicator of exposure to environmental toxic metals
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Human-bear coexistence in human dominated and politically fragmented landscapes. Abstract book of the 26th International conference on Bear Research and Management, 16-21 September, Ljubljana, Slovenia
Data publikacji
2018
ISBN
9789616410526
Wydawca
University of Ljubljana
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Brown bear hair as an indicator of exposure to environmental toxic metals
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
87-87
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,03
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
LIFE-WITH-BEARS
Nazwa konferencji
Human-bear coexistence in human dominated and politically fragmented landscapes. 26th International conference on Bear Research and Management, 16-21 September, Ljubljana, Slovenia
Początek konferencji
2018-09-16
Koniec konferencji
2018-09-21
Lokalizacja konferencji
Ljubljana, Slovenia
Kraj konferencji
SI
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstrakt konferencyjny
Inne
System-identifier
PX-5c7824eed5de0a876735a0ba