„Fools for Christ” – figura „bożego głupca” w pentekostalizmie Trzeciej Fali na przykładzie ruchu „Toronto Blessing”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Głupota wszechobecna jest. O uniwersalności pewnej ludzkiej przywary
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
„Fools for Christ” – figura „bożego głupca” w pentekostalizmie Trzeciej Fali na przykładzie ruchu „Toronto Blessing”
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
79-92
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
„boży głupiec”; „głupiec dla Chrystusa”; manifestacje Ducha Świętego; odpoczynek w Duchu; „święty głupiec”; „święty śmiech”; Toronto Blessing; wydawanie odgłosów zwierzęcych (kontekst religijny)
en
“divine fool”; “fool for Christ”; manifestations of the Holy Spirit; slain/resting in the Spirit; “holy fool”; holy laughter; Toronto Blessing; issuing of animal noises (religious context)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł posługując się figurą „bożego/świętego głupca” ukazuje w jaki sposób grupy religijne dokonują instytucjonalizacji zbiorowej kontestacji norm, reguł oraz zasad społecznego i kulturowego wzorca zachowań. Pokazuje to na przykładach konkretnych zachowań, które w innych kontekstach nie byłyby zaakceptowane także i przez samych uczestników danej grupy religijnej. Religijna „konwencja” pozwala jednakże wyjść „poza nawias” kulturowo przyjętych i uzasadnionych reguł oraz partycypować w odwróconym porządku orbis exterior.
Język
en
Treść
The article, using the figure of “the divine/holy fool”, shows how religious groups make the institutionalization of collective dissent of norms, rules and principles of the social and cultural patterns of behavior. The text shows this on the examples of specific behaviors that in other contexts would not be accepted also by a particular religious group’s participants. Religious “convention” (custom) can, however, get out “beyond the parenthesis” of culturally accepted and justified rules and to participate in the reverse order of orbis exterior.
Cechy publikacji
discipline:Etnologia
discipline:Religioznawstwo
discipline:Ethnology
discipline:Religious studies
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:888699