Body temperature and blood levels of thyroid hormones in broiler chickens raised under different systems during the summer heat
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference
Data publikacji
2018
ISBN
9788395125515
Wydawca
Uniwersytet Rolniczy
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Body temperature and blood levels of thyroid hormones in broiler chickens raised under different systems during the summer heat
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
71-71
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
body temperature, thyroid hormones, housing systems, summer heat, broiler chickens
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Biotechnology and Welfare in Animal Sciences
Nazwa konferencji
Biotechnology and Welfare in Animal Sciences, International Conference
Początek konferencji
2018-06-19
Koniec konferencji
2018-06-19
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Doniesienie-naukowe-na-konferencję
Inne
System-identifier
7905