Chondrogenic differentiation in vitro of hiPSCs activates pathways engaged in limb development.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Stem Cell Res. (35pkt w roku publikacji)
ISSN
1873-5061
EISSN
1876-7753
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
53-60
Numer tomu
30
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
Induced pluripotent stem cells
Chondrocytes
Cell differentiation
Lower extremity - growth and development
Upper extremity - growth and development
pl
Komórki macierzyste pluripotencjalne indukowane
Chondrocyty
Różnicowanie się komórek
Kończyna dolna - rozwój
Kończyna górna - rozwój
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000105122
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych