Forced differentiation in vitro leads to stress-induced activation of DNA damage response in hiPSC-derived chondrocyte-like cells.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PLoS ONE (40pkt w roku publikacji)
ISSN
1932-6203
EISSN
1932-6203
Wydawca
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
6
Strony od-do
art. e0198079 s. 1-18
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
Induced pluripotent stem cells
Chondrocytes
Cell differentiation
DNA damage
Reconstructive surgical procedures
pl
Komórki macierzyste pluripotencjalne indukowane
Chondrocyty
Różnicowanie komórek
Uszkodzenie DNA
Chirurgia rekonstrukcyjna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000105121
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych